Dansk Folkeparti,
Dennis Flydtkjaer - Fotograf Steen Brogaard

Dennis Flydtkjær (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Fhv. selvstændigt erhvervsdrivende

Ørskovbakken 42, Snejbjerg
7400 Herning

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5112

Dennis Flydtkjær, født 13. marts 1978 i Videbæk, søn af Karl Ove Pedersen og Inge Flydtkjær. Gift med Rikke Stræde Flydtkjær. Parret har tre børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vestjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Midlertidigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vestjyllands Storkreds fra 20. november 2008 til 31. januar 2010 (stedfortræder for Christian H. Hansen).
Midlertidigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Ringkøbing Amtskreds fra 23. maj 2006 til 2. juni 2006 (stedfortræder for Christian H. Hansen).
Kandidat for Dansk Folkeparti i Ringkøbingkredsen fra 2010.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Silkeborg Sydkredsen fra 2007 til 2010.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Ringkøbingkredsen fra 2004 til 2007.


Parlamentarisk karriere
Skatteordfører fra 2011. Medlem af Finansudvalget, Skatteudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.


Uddannelse og erhverv
Datamatiker, Erhvervsakademi Midtjylland, fra 2000 til 2002.
Hhx, Ringkøbing Handelsskole, fra 1996 til 1998.

Ejer af virksomheden Pronamic A/S, Herning, fra 2006 til 2012.
It-supporter, Velfac A/S, fra 2003 til 2005.


Tillidshverv
Medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Folkepartis Ungdom 2005-2007, politisk næstformand 2007. Medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Folkeparti 2008. Kandidat ved europaparlamentsvalget for Dansk Folkeparti 2009.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Finansudvalget
Skatteudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Skatteordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]