Socialdemokratiet,
MF Daniel Toft Jakobsen, Socialdemokratiet, Folketinget - Fotograf Steen Brogaard

Daniel Toft Jakobsen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Specialkonsulent

Spættevej 11, Øster Snede
8723 Løsning

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4001
Mobil:
+45 6162 4451

Daniel Toft Jakobsen, født 12. maj 1978 i Kongens Lyngby, søn af radiomekaniker Henning Jakobsen og grafisk designer Lene Toft Jakobsen. Gift med Mia Christina Broe Jakobsen. Parret har tre børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østjyllands Storkreds fra 23. oktober 2012 til 1. december 2013 (stedfortræder for Kirsten Brosbøl).
Kandidat for Socialdemokratiet i Favrskovkredsen fra 2014.
Kandidat for Socialdemokratiet i Hedenstedkredsen fra 2010 til 2014.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Aarhus Universitet, fra 1999 til 2005.

Specialkonsulent, Health Aarhus Universitet, fra 2011 til 2015.
Sekretariatsleder, Kristeligt Forbund for Studerende, fra 2005 til 2011.


Tillidshverv
Medlem af menighedsrådet i Christians Sogn, Aarhus 2001-2005. Formand for Socialdemokratiet på Christiansbjerg, Aarhus 2002-2005. Medlem af byrådet i Hedensted Kommune 2014-2015. Medlem af bestyrelsen for Ungdomsskolen i Hedensted 2014-2015. Medlem af bestyrelsen for det socialpædagogiske opholdssted Borgmesterbakken i Horsens fra 2014. Medlem af bestyrelsen for den kirkelige og humanitære børneorganisation Viva fra 2014.

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Tjenestefrihed uden løn fra stilling som specialkonsulent ved Aarhus Universitet, Health.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.05.2018]