Socialdemokratiet,
Dan Jorgensen - Fotograf Steen Brogaard

Dan Jørgensen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4016
E-mailadresse:

Dan Jannik Jørgensen, født 12. juni 1975 i Odense.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Fyns Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Socialdemokratiet i Middelfartkredsen fra 2011.


Parlamentarisk karriere
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri fra 12. december 2013 til 28. juni 2015.
Næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe. Medlem af Europa-Parlamentet 20. jul. 2004 - 11. dec. 2013, formand for Animal Welfare Intergroup, næstformand for Europa-Parlamentets Udvalg for miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed. Formand for de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet.


Uddannelse og erhverv
Cand. scient. pol., Aarhus Universitet, 2004.

Adjungeret professor, Aalborg Universitet, 2016.
Ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 2013.
Ekstern lektor, Seattle University, fra 2012 til 2013.
Ekstern lektor, Sciences Po, Paris, fra 2012 til 2013.
Ekstern lektor, DIS, Danish Institute for study Abroad, København, fra 2011 til 2013.
Ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2010.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for AWE Center Nairobi, Center for Education and Humanity 2007-2010. Medlem af advisory board for World Watch Institute Europa 2011-2013.


Publikationer
Har skrevet »Eurovisioner - Essays om fremtidens Europa«, Informations Forlag, 2006, »Grøn Globalisering - miljøpolitik i forandring«, Hovedland, 2007, »Politikere med begge ben på jorden hænger ikke på træerne«, Informations Forlag, 2009, »Mellem Mars og Venus - EU's rolle i fremtidens verdensorden«, Forlaget Sohn, 2009, og »Grønt håb - Klimapolitik 2.0«, Forlaget Sohn, 2010. Medforfatter til »Beyond deniers and belivers: towards a map of the politics of climate change« i tidsskriftet Global Environmental Change, 2015.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Ekstern lektor på Danish Institute for Study Abroad.

Selvstændig virksomhed

Royalities og bibliotekspenge for udgivne og publicerede bøger og artikler.

Honorarer for tv- og radiooptræden.

Honorar for artikler.

Udenlandsrejser

Rejse til Israel og Palæstina i juni 2017 betalt af Folkekirkens Nødhjælp.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [13.03.2018]