Venstre,
Claus Hjort Frederiksen - Fotograf Steen Brogaard

Claus Hjort Frederiksen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Forsvarsminister

Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42
1060 København K

Ministertlf.:
+45 7281 0000
E-mailadresse:
Hjemmeside:

Claus Hjort Frederiksen, født 4. september 1947, søn af prokurist Niels Frederiksen og børnehaveleder Elna Frederiksen, født Hjort.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Nordsjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Københavns Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Rudersdalkredsen fra 2007.
Kandidat for Venstre i Lyngbykredsen fra 2004 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Forsvarsminister fra 28. november 2016.
Finansminister fra 28. juni 2015 til 28. november 2016.
Finansminister fra 7. april 2009 til 3. oktober 2011.
Beskæftigelsesminister fra 27. november 2001 til 7. april 2009.


Uddannelse og erhverv
Cand.jur., 1972.
Student, 1966.

Partisekretær, Venstre, fra 1985 til 2001.
Administrationschef, Venstres Landsorganisation, fra 1983 til 1985.
Sekretær, Industrifagenes Almindelige Arbejdsgiverforening, fra 1979 til 1983.
Fuldmægtig, Landbrugsministeriet, fra 1977 til 1979.
Sekretær, Venstres folketingsgruppes sekretariat, fra 1973 til 1977.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]