Socialdemokratiet,
Christian Rabjerg Madsen - Fotograf Steen Brogaard

Christian Rabjerg Madsen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Udviklingskonsulent

Helligkorsgade 11 B, 1. tv.
6000 Kolding

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4022
Mobil:
+45 6162 4453

Christian Rabjerg Madsen, født 24. marts 1986 i Silkeborg, søn af eksportchef Per Vestergaard Madsen og hospicechef Ragnhild Rabjerg Madsen. Gift med Anne Brink Pedersen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Socialdemokratiet i Koldingkredsen fra 2011.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Aarhus Universitet, fra 2006 til 2012.
Matematisk student, Varde Gymnasium, fra 2002 til 2005.

Udviklingskonsulent, Varde Kommune, fra 2013 til 2015.
Senior consultant, JKL/MSL Group, 2013.
Consultant, JKL/MSL Group, fra 2011 til 2013.
Kampagneleder for folketingskandidat Nicolai Wammen, fra 2010 til 2011.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Frit Forum Århus 2007-2008, næstformand og formand 2007. Medlem af bestyrelsen for foreningen Staten i Hele Danmark fra 2015.

Hvervregisteret

Udenlandsrejser

Rejse til Kenya den 5. - 8. marts 2017 med Folkekirkens Nødhjælp til Kakuma flygtningelejr. Betalt og givet af Folkekirkens Nødhjælp.

Rejse til USA den 12. august - 4. september 2017 som deltager på det amerikanske udvekslings- og uddannelsesprogram "International Visitor Leadership Program". Betalt og arrangeret af US State Department.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra Varde kommune, Afdeling for plan, kultur og teknik.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]