Dansk Folkeparti,
Christian Langballe - Fotograf Steen Brogaard

Christian Langballe (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Sognepræst

Nedergårdsvej 2
8830 Tjele

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5110
Tlf. privat:
+45 8665 2143
Mobil:
+45 6162 5155

Christian Bernhard Langballe, født 17. januar 1967 i Århus, søn af Jesper Langballe og Birgitte Langballe. Gift med Lone Vase Langballe.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vestjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Viborg Østkredsen fra 2010.


Parlamentarisk karriere
Kirkeordfører og indfødsretsordfører fra 2011. Formand for Indfødsretsudvalget fra 2011. Næstformand for Kirkeudvalget fra 2015. Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.


Uddannelse og erhverv
Cand.theol., Aarhus Universitet, fra 1990 til 1998.

Sognepræst, Tjele og Nørre Vinge sogne og Viborg domsogn, fra 2000.

Aktuelle udvalgsposter

Formand for
Indfødsretsudvalget

Næstformand for
Kirkeudvalget

Medlem af
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Stedfortræder i
Europarådet
Det Udenrigspolitiske Nævn

Aktuelle ordførerskaber

Indfødsretsordfører
Kirkeordfører

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Sognepræst på stærkt nedsat tid.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Sognepræst i Folkekirken på stærkt nedsat tid med tjenestebolig og en aftale om at kunne vende tilbage til embedet efter at have været i Folketinget.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]