Enhedslisten,
Christian Juhl, Enhedslisten - Fotograf Steen Brogaard

Christian Juhl (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Specialarbejder

Bindslevs Plads 12
8600 Silkeborg

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5005
Mobil:
+45 6162 5098
E-mailadresse:

Christian Juhl, født 24. februar 1953 i Hejls, søn af grisehandler Ole Juhl og husmoder Anna Juhl. Gift med socialrådgiver Karen Marie Møller.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Sjællands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Enhedslisten i Roskildekredsen fra 2010.
Kandidat for Enhedslisten i Aalborg Østkredsen fra 2006 til 2010.


Parlamentarisk karriere
Medlem af Folketingets Præsidium fra 1. februar 2016.
Arbejdsmiljøordfører, ordfører vedrørende nordisk samarbejde, grønlandsordfører og færøerneordfører fra 2015, udviklingsordfører fra 2011. Medlem af Sydslesvigudvalget fra 2015 og Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal fra 2011.


Uddannelse og erhverv
Læreruddannelsen, Silkeborg, fra 1975 til 1979.
Gymnasium, Haderslev, fra 1970 til 1973.
Realskole, Christiansfeld, fra 1967 til 1970.
Folkeskolen, Hejls, fra 1960 til 1967.

Fagforeningsformand, SiD Silkeborg/3F Silkeborg, fra 1998 til 2011.
Faglig medarbejder, SiD Silkeborg, fra 1994 til 1998.
Arbejdsmiljøkonsulent, Maler BST, fra 1990 til 1994.
Arbejdsmiljøkonsulent, SiD Viborg Amt, fra 1986 til 1990.
Skovarbejder, jord- og betonarbejder, chauffør, Silkeborg, fra 1979 til 1986.
Skovarbejder, Stursbøl, fra 1974 til 1975.
Aftjent værnepligt, Tønder, fra 1973 til 1974.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Kulturudvalget
Ligestillingsudvalget
Nordisk Råd
Udvalget for Forretningsordenen
Udenrigsudvalget

3. næstformand
Folketingets Præsidium

Aktuelle ordførerskaber

Arbejdsmiljøordfører
Færøerneordfører
Grønlandsordfører
Ordfører vedr. nordisk samarbejde
Udviklingsordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Sydslesvigudvalget.

Økonomisk støtte

3F- Fagligt Fælles Forbund. (Økonomisk valgkampsstøtte i 2015).

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.05.2018]