Det Konservative Folkeparti,

Carina Christensen (KF)

Fhv. medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Fhv. kulturminister

Carina Jelling Ørnbo Christensen, født 8. november 1972 i Fredericia, datter af møbelfabrikant Egon Christensen og medhjælpende ægtefælle Jette Maibrit Christensen. Gift med selvstændig erhvervsdrivende Kim Jelling Ørnbo.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Sydjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Fyns Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Vejle Sydkredsen fra 2007 til 2011.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Faaborgkredsen fra 1999 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Kulturminister fra 10. september 2008 til 23. februar 2010.
Transportminister fra 23. november 2007 til 10. september 2008.
Minister for familie- og forbrugeranliggender fra 15. december 2006 til 23. november 2007.


Uddannelse og erhverv
Cand.negot., Syddansk Universitet, Odense, fra 1993 til 1998.
Student, Middelfart Gymnasium, fra 1988 til 1991.
Strib Skole, fra 1984 til 1988.
Allé-Skolen, Fredericia, fra 1978 til 1983.

Møbelfabrikant, Rugballe Møbelfabrik A/S, Middelfart, fra 1998 til 2006.
Assistent ved Odense EU-Kontor, Bruxelles, fra 1997 til 1998.
Assistent for Poul Schlüter, Christian Rovsing og Frode Kristoffersen, Europa-Parlamentet, Bruxelles, 1997.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Konservative Studerende i Odense, 1996-2000. Medlem af bestyrelsen for Odense Konservative Vælgerforening, 1. kreds, 1998-1999. Det Konservative Folkepartis kandidat til valget til Europa-Parlamentet, 1999. Medlem af Fyns Amtsråd, 2002-2006. Medlem af Forberedelsesudvalget til Region Syddanmark for Det Konservative Folkeparti 2006.


Biografien opdateres ikke længere fra 15. september 2011.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]