Venstre,
Britt Bager - Fotograf Steen Brogaard

Britt Bager (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4528
Mobil:
+45 6162 4477
E-mailadresse:

Britt Bager, født 16. august 1976 i Grenaa, datter af revisor og landmand Knud Bager og skolesekretær Jette Bager. Samlevende med tandlæge Esben Juhl Hansen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Østjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Venstre i Favrskovkredsen fra 2013.


Parlamentarisk karriere
Boligordfører, kulturordfører og idrætsordfører.


Uddannelse og erhverv
Master i journalistik, Syddansk Universitet.
Cand.soc. i politisk kommunikation og ledelse, Copenhagen Business School.
Cand.jur., Aarhus Universitet.

Presse- og kommunikationskonsulent (orlov), Ledelsessekretariatet, Skatteministeriet, fra 2013.
Politisk konsulent, Venstre, Christiansborg, fra 2009 til 2013.
Stewardesse, SAS, fra 2000 til 2010.
Kontorelev og forsikringskonsulent, Codan, fra 1997 til 2000.

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Tjenestefri uden løn fra Skatteministeriets departement.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [03.01.2018]