Det Konservative Folkeparti,
Brigitte Klintskov Jerkel - Fotograf Folketinget

Brigitte Klintskov Jerkel (KF)

Stedfortræder, Det Konservative Folkeparti

Socialrådgiver

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4210
E-mailadresse:

Brigitte Klintskov Jerkel, født 21. juli 1969.


Medlemsperiode
Midlertidigt folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 15. december 2016 (stedfortræder for Brian Mikkelsen).


Parlamentarisk karriere
Uddannelses- og forskningsordfører, undervisningsordfører, sundhedsordfører, psykiatriordfører, ældreordfører, ligestillingsordfører og ordfører vedr. nordisk samarbejde

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Ligestillingsudvalget
Nordisk Råd
Sundheds- og Ældreudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Undervisningsudvalget

Stedfortræder i
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Aktuelle ordførerskaber

Ældreordfører
Uddannelses- og forskningsordfører
Ligestillingsordfører
Ordfører vedr. nordisk samarbejde
Psykiatriordfører
Sundhedsordfører
Undervisningsordfører

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov uden løn fra Køge Kommune.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [26.01.2018]