Det Konservative Folkeparti,
Brian Mikkelsen - Fotograf Steen Brogaard

Brian Mikkelsen (KF)

Medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Erhvervsminister

Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Ministertlf.:
+45 9133 7000
E-mailadresse:
Hjemmeside:

Brian Arthur Mikkelsen, født 31. januar 1966 i København, søn af systemkonsulent Arne Mikkelsen og receptionist Winnie Mikkelsen. Gift med Eliane Wexøe-Mikkelsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Vestsjællands Amtskreds fra 21. september 1994 til 13. november 2007.
Midlertidigt folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Vestsjællands Amtskreds fra 11. marts 1993 til 18. april 1993.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Holbækkredsen fra 1990.


Parlamentarisk karriere
Erhvervsminister fra 28. november 2016.
Økonomi- og erhvervsminister fra 23. februar 2010 til 3. oktober 2011.
Justitsminister fra 10. september 2008 til 23. februar 2010.
Kulturminister fra 27. november 2001 til 10. september 2008.
Formand i folketingsgruppen 2012-2015, næstformand 1999-2001, 2011-2012 og fra 2015.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Københavns Universitet, fra 1986 til 1994.
Student, Ballerup Gymnasium, fra 1983 til 1986.
Orcas High School, fra 1982 til 1983.

Økonom, Arbejdsløshedkassen for Selvstændigt Erhvervsdrivende, fra 1992 til 1996.
Interviewer, GFK/Observa, fra 1990 til 1992.
IBM, 1986.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen Ledøje-Smørum Boldklub 1983-1984. Forretningsfører Konservative Gymnasiaster 1985-1986, landsformand 1986-1987. Formand for Nordiske Konservative Gymnasiaster 1986-1987. Forretningsudvalget KU 1987-1989, landsformand 1989-1990. Bestyrelsen FOF 1987-1989 og 1998-2001. Executive Committee of Christian Democratic Youth Organisation 1989-1990. Styrelsesmedlem i Dansk Ungdoms Fællesråd 1989-1991. Hovedbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti 1989-1991 og fra 1998. Jernbanerådet 1996-2001. Teknologirådets repræsentantskab 1997-2001. Rådet for Det Danske Center for Menneskerettigheder 1998-2001. Det Danske Kulturinstituts repræsentantskab 1998-2001. VL-gruppe 7 2000-2001. ARTE’s repræsentantskab 2000-2001. WADA’s bestyrelse 2002-2003, vicepræsident 2004-2006 og medlem af eksekutivkomiteen fra 2007. Næstformand for CBS Executive fra 2012. Bestyrelsen Blue Equity fra 2012. Formand for Olympisk Idrætsforum fra 2013.


Publikationer
Medforfatter til »Nicaragua«, 1986, »Namibia på vej mod demokrati«, 1988, »Det borgerlige gennembrud«, 1991, og »Jorden – og de selvstændige«, 1994. Redaktør af »Den konservative årstid«, 2004. Bidragsyder til »Fodbold set fra månen«, 2002, og »Coming to a Theater Near You - Det moderne USA set gennem film«, 2005.


Udmærkelser
Årets Arne, Akademisk Arkitektforening 2008. Dansk Tennis Forbunds Æresnål 2008. Guldmedlem af Gardernetværk.dk 2009.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]