Socialdemokratiet,
Bjarne Laustsen, Socialdemokratiet - Fotograf Steen Brogaard

Bjarne Laustsen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Maskinarbejder

Drosselvænget 2
9530 Støvring

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4041
Tlf. privat:
+45 6162 3539
Telefax:
+45 3389 4041
E-mailadresse:

Bjarne Laustsen, født 9. december 1953 i Skivum, søn af Harry Laustsen og Anna Laustsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Amtskreds fra 11. marts 1998 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Amtskreds fra 11. november 1992 til 20. september 1994.
Kandidat for Socialdemokratiet i Frederikshavnkredsen fra 1997.
Kandidat for Socialdemokratiet i Aarskredsen fra 1988 til 1991.


Parlamentarisk karriere
Næstformand for Beskæftigelsesudvalget. Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget, Forsvarsudvalget og Udvalget til Valgs Prøvelse. Formand for Arbejdsmarkedsudvalget 2000-2001.


Uddannelse og erhverv
Udlært maskinarbejder på virksomheden Norden, FLS.
Østhimmerlands Ungdomsskole, 1969.
Skivum Skole, fra 1960 til 1967.

Instruktør, Metalskolen Jørlunde, fra 1994 til 1998.
Ansat på Hydrema, Støvring, fra 1976 til 1992.


Tillidshverv
Formand for Metal Ungdom, Aalborg. Medlem af skolenævnet på Karensmindeskolen 1978-1985. Tillidsmand på Hydrema i Støvring 1978-1992. Medlem af bestyrelsen for Socialdemokratiet i Støvring fra 1982, formand 1984-1986. Medlem af bestyrelsen for Metal Aalborg fra 1985. Formand for Socialdemokraterne i Metal Aalborg 1985-2001. Kredsformand i Aarskredsen 1986-1988. Medlem af byrådet i Støvring Kommune 1986-1993. Gæstelærer, Skolekontakt Aalborg 1987-1992. Præsident for Beredskabsforbundet 2006-2014 og fra 2015. Kommitteret for Hjemmeværnet fra 2013.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Præsident, Beredskabsforbundet (ulønnet stilling).

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]