Dansk Folkeparti,

Birthe Skaarup (DF)

Fhv. medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Fhv. medlem af Folketinget

Birthe Anna Skaarup, født 12. april 1939 i København, datter af pianist Henry Andersen og Mary Andersen. Gift med Hans Skaarup.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Århus Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vejle Amtskreds fra 11. marts 1998 til 20. november 2001.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Århus Vestkredsen fra 2001 til 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Koldingkredsen fra 1997 til 2001.
Kandidat for Fremskridtspartiet i Århus Sydkredsen fra 1994 til 1997.
Kandidat for Fremskridtspartiet i Århus Vestkredsen fra 1988 til 1994.


Parlamentarisk karriere
Formand for Folketingets Sundhedsudvalg 2001-2007. Var medlem af Socialudvalget og Alkoholpolitisk Udvalg samt tingsekretær.


Uddannelse og erhverv
Virksomhedsøkonomi, Aarhus Købmandsskole, 1988.
Postvæsenets egen uddannelse, fra 1955 til 1959.
Mellemskoleeksamen, Kastrup Skole, 1956.

Selvstændigt erhvervsdrivende, Århus Foto Teknik, fra 1963 til 1995.
Nordisk Brand, Århus, fra 1962 til 1963.
Københavns Kul- og Koks Kompagni, fra 1961 til 1962.
Ansat ved Post- og Telegrafvæsenet, fra 1955 til 1961.


Tillidshverv
Medlem af Århus Amtsråd 1990-2001. Medlem af Århus Byråd 1994-1998. Næstformand for Århus Amts Psykiatri- og Handicapudvalg 1998-2001.


Biografien opdateres ikke længere fra 14. november 2007.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]