Radikale Venstre,
Bente Dahl - Fotograf Henrik Sørensen

Bente Dahl (RV)

Fhv. medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Musikskoleleder

Bente Dahl, født 9. april 1946 i Århus, datter af forretningsindehaver Verner Jensen og forretningsindehaver Oda Jensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Sydjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Sønderjyllands Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Radikale Venstre i Tønderkredsen 2007.
Kandidat for Radikale Venstre i Haderslevkredsen fra 2004 til 2011.
Kandidat for Radikale Venstre i Røddingkredsen fra 2004 til 2006.
Kandidat for Radikale Venstre i Løgumklosterkredsen fra 1997 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Medlem af Kirkeudvalget, Fødevareudvalget, Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal og Nordisk Råd. Stedfortræder i Miljøudvalget, Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold og Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse (IPU). Medlem af Uddannelsesudvalget og Socialudvalget 2005-2007. Stedfortræder i Kulturudvalget 2005-2007. Næstformand for kultur- og uddannelsesudvalget i Nordisk Råd fra 2005. Medlem af bestyrelsen for Nordisk Kulturfond. Formand for den liberale partigruppe Midtengruppen i Nordisk Råd fra 2007. Medlem af Undervisningsministeriets Udvalg vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig 2005-2007 og igen fra 2008.


Uddannelse og erhverv
Teoretisk musikefteruddannelse, Danmarks Pædagogiske Universitet, fra 1999 til 2002.
Musikpædagog, Vestjysk Musikkonservatorium, fra 1974 til 1981.
Medicinstudier, Aarhus Universitet, fra 1972 til 1974.
Hospitalslaborant, Horsens Sygehus, fra 1966 til 1969.

Musikskoleleder, Vejen Kommune, fra 1995 til 2005.
Musikunderviser og instruktør, fra 1988 til 1995.
Musikskoleleder, Løgumkloster , fra 1981 til 1988.
Laboratorieleder, Gällivare Sjukhus, fra 1970 til 1973.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for grænsekorene 2000-2004. I bestyrelsen for lederforeningen og af pædagogisk udvalg for DMpF (Dansk Musikpædagogisk Forening) 2000-2005. I bestyrelsen for Askov Højskole 2001-2002. I styrelsen for NUMU (Nordisk Union for Musikundervisere) fra 2002. Medlem af hovedbestyrelsen for FUK (Folkekirkens Ungdomskor) fra 2006. Formand for NETOP (netværk for oplysning) fra 2007. Formand for Tønder lokalforening af Amnesty International fra 2009.


Publikationer
Begynderbog til blokfløjteundervisning. Artikler, debatindlæg og kronikker.


Biografien opdateres ikke længere fra 15. september 2011.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]