Socialdemokratiet,
Benny Engelbrecht - Fotograf Steen Brogaard

Benny Engelbrecht (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Egevej 7, Adsbøl
6300 Gråsten

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4037

Benny Engelbrecht, født 4. august 1970 på Amager, søn af typograf Alf Sørensen og Ulla Sørensen. Gift med Charlotte Engelbrecht.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Sønderborgkredsen fra 2006.


Parlamentarisk karriere
Skatteminister fra 2. september 2014 til 28. juni 2015.
Finansordfører fra 2015, erhvervsordfører 2011-2014, EU-ordfører 2011, forbrugerordfører 2008-2011. Næstformand for Finansudvalget fra 2015. Formand for Transportudvalget og Sydslesvigudvalget 2011-2014. Tingsekretær fra 2015. Medlem af bestyrelsen for Socialdemokratiets folketingsgruppe 2007-2014.


Uddannelse og erhverv
Kurser på merkonomuddannelsen i markedsføring, Handelsskolen Aabenraa, fra 1997 til 1999.
Folkeskole, Kildevældsskolen, fra 1977 til 1986.

Afdelingsleder, AOF Syd, 2007.
Marketing manager, Danimex Communication A/S, fra 2001 til 2007.
Salgs- og marketingassistent, Musikengros A/S, fra 1996 til 2001.
Ufaglært tjener, Scandic, Sønderborg, fra 1995 til 1996.
Selvstændig erhvervsdrivende, musikforretning, fra 1995 til 1996.
Underviser, AOF Sønderborg, fra 1992 til 1994.
Nyhedsmedarbejder, Radio Mojn, 1991.
Studievært, Radio Sønderborg, 1991.
Kassemedarbejder, Øbro Marked, 1990.
Journalist og underviser, Mediecenteret KURT, fra 1986 til 1990.
Rengøringsarbejde, diverse ejendomme, fra 1984 til 1986.


Publikationer
Har skrevet e-bogen »Rød bonde - et portræt af Erik Lauritzen«, 2013. Medforfatter til »Foodfight.eu – din kost bestemmer, hvem du er – men hvem bestemmer, hvad du spiser?«, 2011.

Aktuelle udvalgsposter

Næstformand for
Finansudvalget

Medlem af
Udvalget for Forretningsordenen
Udvalget til Valgs Prøvelse

Aktuelle ordførerskaber

Finansordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Medlem af lokalrådet Arbejdernes Landsbank, Sønderborg.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]