Det Konservative Folkeparti,
Benedikte Kiær - Fotograf Steen Brogaard

Benedikte Kiær (KF)

Fhv. medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Fhv. minister

Benedikte Kiær, født 10. december 1969 i Gentofte, datter af tandlæge og gårdejer Jørgen Thorvald Kiær og jurist Lily Kiær, født Byrndal. Gift med selvstændig mekaniker Lars Beckwith Dam.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds fra 15. september 2011 til 31. december 2013.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Gentoftekredsen fra 2010 til 2013.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Rudersdalkredsen fra 2008 til 2010.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Hillerødkredsen fra 2005 til 2008.


Parlamentarisk karriere
Socialminister fra 23. februar 2010 til 3. oktober 2011.
Sundhedsordfører, miljøordfører og boligordfører 2011-2013 og politisk ordfører 2011-2012.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Københavns Universitet, fra 1995 til 2001.
BSc i kemi, Københavns Universitet, fra 1991 til 1995.
Naturvidenskabelig basisuddannelse (1 år), Roskilde Universitetscenter, fra 1990 til 1991.

Kommunikationsrådgiver, BioGasol, fra 2006 til 2009.
Chefkonsulent, PrimeTime Kommunikation A/S, fra 2001 til 2006.
Seniorkonsulent og teamchef, Kommunikationsbureauet Rostra A/S, fra 2000 til 2001.
Studentermedhjælp, Finansministeriet, fra 1999 til 2000.
Konsulent, Den Konservative Informations- og Pressetjeneste, Christiansborg, fra 1997 til 1999.
Inspektør, Viften, Tivoli, fra 1995 til 1997.
Køkkenleder, Viften, Tivoli, fra 1989 til 1995.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Sundhed.dk 2006-2010. Medlem af bestyrelsen på Frederiksborg Gymnasium og HF 2006-2010. Næstformand i Amgros I/S 2006-2010. Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden 2006-2010, medlem af forretningsudvalget. 2. næstformand i Danske Regioner 2006-2010. Medlem af hovedbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti fra 2007. Medlem af bestyrelsen i Copenhagen Capacity 2009-2010. 2. næstformand i Det Konservative Folkeparti fra 2009. Medlem af byrådet i Helsingør Kommune 2010. Medlem af regeringens økonomiudvalg 2011.


Biografien opdateres ikke længere fra 31. december 2013.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [02.05.2018]