Venstre,
Anni Matthiesen - Fotograf Steen Brogaard

Anni Matthiesen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Koordinator

Egebjerg Landevej 14, Krogager
7200 Grindsted

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4574
Mobil:
+45 6162 5172
E-mailadresse:

Anni Holm Matthiesen, født 8. februar 1964 i Faaborg, datter af selvstændig gartner Laurids Nielsen og selvstændig blomsterhandler Karen Holm Hyldal. Samlevende med fhv. MF og tømrermester Kurt Kirkegaard.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Sydjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Venstre i Vejenkredsen fra 2007.


Parlamentarisk karriere
Børne- og undervisningsordfører og naturordfører fra 2015, uddannelses- og forskningsordfører 2015-2016, idrætsordfører 2013-2015, færøordfører 2011-2013 og friskole- og efterskoleordfører 2011-2015.


Uddannelse og erhverv
Dipomuddannelse, Danmarks Forvaltningshøjskole, fra 1997 til 2003.
Kontorassistent, Skoleforvaltningen, Grindsted Rådhus, fra 1985 til 1987.
Højere handelseksamen (1-årig), Esbjerg Handelsskole, fra 1984 til 1985.
Samfundssproglig student, Grindsted Gymnasium, fra 1980 til 1983.

Koordinator i privat virksomhed, Krogager og Billund, fra 2007 til 2011.
Politisk sekretær, Christiansborg, fra 2005 til 2007.
Kontorassistent og overassistent, Grindsted Rådhus, fra 1987 til 2005.


Tillidshverv
Sekretær i udvalget for etablering af fritids- og kulturhuset i St. Krogager 1994-2000. Næstformand for Venstre i Grindstedkredsen 2004-2005. Formand for kommuneforeningen for Venstre i Grindsted og Billund kommuner 2004-2007.

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]