Socialdemokratiet,
Annette Lind - Fotograf steen@brogaard.com

Annette Lind (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

MF

Gøgeurten 22
7500 Holstebro

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4070
Mobil:
+45 6162 5182
E-mailadresse:

Annette Harbo Lind, født 2. juni 1969 i Spøttrup, datter af fhv. borgmester Alex Lind og souschef Anna Marie Lind. Gift.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Vestjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Socialdemokratiet i Holstebrokredsen fra 2008.


Parlamentarisk karriere
Børne- og undervisningsordfører og beredskabsordfører. Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, Forsvarsudvalget, Kulturudvalget og Nordisk Råd. Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-2014. Næstformand for Forsvarsudvalget 2011-2015.


Uddannelse og erhverv
Læreruddannelsen, Nørre Nissum Seminarium, fra 1990 til 1994.

Afdelingsleder, Sønderlandsskolen, fra 2008 til 2011.
Lærer, Sønderlandsskolen, fra 1999 til 2008.
Lærer, Herningsholmskolen, fra 1994 til 1999.


Tillidshverv
Formand for Socialdemokraterne i Holstebro 2007-2009. Medlem af byrådet i Holstebro Kommune 2010-2011, gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Forsvarsudvalget
Kulturudvalget
Nordisk Råd
Undervisningsudvalget

Stedfortræder i
NATO's Parlamentariske Forsamling

Aktuelle ordførerskaber

Beredskabsordfører
Undervisningsordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]