Venstre,
Anne-Mette Winther Christensen - Fotograf Steen Brogaard

Anne-Mette Winther Christiansen (V)

Fhv. medlem af Folketinget, Venstre

Leder

Anne-Mette Marie Winther Christiansen, født 22. januar 1966 i Nibe, datter af landmand Preben Wittrup Andersen og socialrådgiver Else Winther Andersen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Venstre i Århus Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Djurskredsen fra 2007.
Kandidat for Venstre i Grenaakredsen fra 2003 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Handicapordfører og ældreordfører 2013-2015. Tidligere næstformand for Socialudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. Tidligere medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget, Miljøudvalget og Udvalget vedrørende Det Etiske Råd.


Uddannelse og erhverv
Lederuddannelse, Grenaa, fra 2002 til 2004.
Læreruddannelse, Haslev Seminarium, fra 1988 til 1992.
Rønshoved Højskole, fra 1987 til 1988.
Student, Paderup Amtsgymnasium, 1986.

Afdelingsleder, Vestre Skole, Grenaa, fra 2000 til 2005.
Lærer, Vestre Skole, Grenaa, fra 1999 til 2000.
Lærer, Slaglille-Bjernede Skole, Sorø, fra 1992 til 1999.


Biografien opdateres ikke længere fra 18. juni 2015.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]