Socialdemokratiet,
Ane Halsboe-Joergensen, Socialdemokratiet - Fotograf Steen Brogaard

Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4068
E-mailadresse:

Ane Halsboe-Jørgensen, født 4. maj 1983 i Brovst, datter af gymnasielærer Per Halsboe-Larsen og socialrådgiver Aino Halsboe.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Socialdemokratiet i Brønderslevkredsen fra 2008.


Parlamentarisk karriere
Formand for udenrigsudvalget fra 2016. Medlem af Social- og indenrigsudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget fra 2016, Finansudvalget fra 2014, Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget og Udenrigsudvalget fra 2011, formand fra 2015. Tidligere medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, Energi- Forsynings- og Klimaudvalget og Udenrigspolitisk Nævn. Næstformand for den danske delegation til OSCE’s Parlamentariske Forsamling 2011-2015 og Stedfortræder i Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse 2011-2015. Medlem af Socialdemokratiets gruppeledelse fra 2011.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Københavns Universitet, fra 2004 til 2009.
Sproglig student, Fjerritslev Gymnasium, fra 1999 til 2002.

Konsulent, LO, fra 2009 til 2011.

Hvervregisteret

Udenlandsrejser

Hong Kong den 14.-20. april 2012. Giver: Hong Kongs regering.
Luxenbourg den 24.-25. april 2012: Giver: BAT-Kartellet.
Israel/Palæstina den 22.-27. november 2012. Giver: Folkekirkens Nødhjælp.
International Visitor Leadership Program, ophold i USA i perioden 9.-29. juni 2014. Giver: Det amerikanske udenrigsministerium.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]