Radikale Venstre,
Andreas Steenberg - Fotograf Steen Brogaard

Andreas Steenberg (RV)

Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Gymnasielærer

Skolevangs Alle 46
8240 Risskov

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4715
Mobil:
+45 6162 5075

Andreas Raaby Steenberg, født 22. juli 1983 i Randers, søn af præst Erik Steenberg og selvstændig Anna Frost Steenberg. Gift med Line Raaby Steenberg.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Vestjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Radikale Venstre i Herning Sydkredsen fra 2011.
Kandidat for Radikale Venstre i Skivekredsen fra 2010.
Kandidat for Radikale Venstre i Silkeborgkredsen fra 2007 til 2011.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Aarhus Universitet, fra 2004 til 2011.
Matematisk student, Paderup Gymnasium, Randers, fra 2000 til 2003.
Folkeskole, C. la Cours Skole, Randers, fra 1998 til 2000.

Gymnasielærer, Herning (orlov fra 2012), fra 2011.
Værnepligtig i vedligeholdelseskompagniet, Aalborg, fra 2003 til 2004.


Tillidshverv
Medlem af Radikal Ungdoms forretningsudvalg 2005-2006, næstformand 2006, landsformand 2006-2008. Medlem af Radikale Venstres hovedbestyrelse 2006-2011. Medlem af Radikale Venstres forretningsudvalg 2006-2010. Medlem af regionsrådet i Region Midtjylland 2010-2011, medlem af forretningsudvalget.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Skatteudvalget
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Udvalget for Småøer
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Aktuelle ordførerskaber

Boligordfører
Dyrevelfærdsordfører
Fiskeriordfører
Fødevareordfører
Kommunalordfører
Landbrugsordfører
Landdistrikts- og øordfører
Skatteordfører
Telekommunikationsordfører
Transportordfører

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra Herning Gymnasium.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]