Liberal Alliance,
Anders Samuelsen - Fotograf Steen Brogaard

Anders Samuelsen (LA)

Medlem af Folketinget, Liberal Alliance

Udenrigsminister

Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ministertlf.:
+45 3392 0000
Hjemmeside:

Anders Samuelsen, født 1. august 1967 i Horsens, søn af cand.mag. og fhv. MF Ole Samuelsen og husholdningslærer Anna Holm. Har to sønner.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Nordsjællands Storkreds fra 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Østjyllands Storkreds fra 28. august 2008 til 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Ny Alliance i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 27. august 2008.
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Vestsjællands Amtskreds fra 20. november 2001 til 15. juli 2004.
Midlertidigt folketingsmedlem for Radikale Venstre i Vejle Amtskreds fra 31. marts 1998 til 19. november 2001.
Midlertidigt folketingsmedlem for Radikale Venstre i Vejle Amtskreds fra 5. december 1997 til 11. december 1997.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2010.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2008 til 2010.
Kandidat for Ny Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2007 til 2008.
Kandidat for Radikale Venstre i Holbækkredsen fra 1998 til 2004.
Kandidat for Radikale Venstre i Horsenskredsen fra 1994 til 1998.


Parlamentarisk karriere
Udenrigsminister fra 28. november 2016.
Medlem af Europa-Parlamentet 20. jul. 2004 - 28. nov. 2007. Partiformand for Liberal Alliance fra 2009.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Aarhus Universitet, fra 1987 til 1993.

Konsulent, Castberggård Døves Højskole, fra 1994 til 1998.


Tillidshverv
Medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstråd 2009-2011. Medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond 2009- 2011. Medlem af CARE Danmarks repræsentantskab fra 2010.


Publikationer
Har skrevet »Vejen til et bedre Europa – en bro mellem ja og nej«, People’s Press, 2004, »Europas stemmer«, Gyldendal, 2005, »Breve fra Europa – de første år i Bruxelles«, Hovedland, 2006 og »Det Danmark jeg drømmer om – Danmark i et større perspektiv«, 2015.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]