Det Konservative Folkeparti,
Anders Johansson - Fotograf Folketinget

Anders Johansson (KF)

Stedfortræder, Det Konservative Folkeparti

Selvstændig

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4206
E-mailadresse:

Anders Retz Johansson, født 9. marts 1981.


Medlemsperiode
Midlertidigt folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Fyns Storkreds fra 15. december 2016 (stedfortræder for Mai Mercado).
Midlertidigt folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Fyns Storkreds fra 26. april 2016 til 27. november 2016 (stedfortræder for Mai Mercado).
Midlertidigt folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Fyns Storkreds fra 4. december 2015 til 19. januar 2016 (stedfortræder for Mai Mercado).


Parlamentarisk karriere
Erhvervsordfører, skatteordfører, forbrugerordfører, It-ordfører, kommunalordfører, boligordfører, landdistrikts- og øordfører og telekommunikationsordfører

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Skatteudvalget
Udvalget for Småøer
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Aktuelle ordførerskaber

Boligordfører
Erhvervsordfører
Forbrugerordfører
It-ordfører
Kommunalordfører
Landdistrikts- og øordfører
Skatteordfører
Telekommunikationsordfører

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Controller i Ærø Kommune.

Selvstændig virksomhed

Direktør i Anders Johansson Holding ApS.
Udlejning af ejerlejlighed.

Selskabsinteresser

Anders Johansson Holding ApS
Danske Bank A/S
Vestas Wind System A/S
AP Møller-Mærsk A/S

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra Ærø Kommune.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [07.02.2018]