Uden for folketingsgrupperne,
Aleqa Hammond - Fotograf Steen Brogaard

Aleqa Hammond (UFG)

Medlem af Folketinget, Uden for folketingsgrupperne

MF

Asiarpak 10 B
3900 Nuuk, Grønland

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5466
Mobil:
+45 6162 4670
E-mailadresse:

Aleqa Hammond, født 23. september 1965 i Narsaq Grønland, datter af afdøde Piitaaraq Johansen og pensionist Ane-Marie Johansen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Uden for folketingsgrupperne i Grønland fra 23. august 2016.
Folketingsmedlem for Siumut i Grønland fra 15. juli 2015 til 22. august 2016.
Kandidat for Siumut i Grønland fra 2015 til 2016.
Kandidat for Uden for folketingsgrupperne i Grønland fra 2016.


Parlamentarisk karriere
Næstformand for Grønlandsudvalget fra 2015. Formand for Siumut  2003-2014. Formand for Grønlands Landsstyre 2013-2014. Minister for udenrigs- og finansanliggender 2007-2009. Minister for familier og justits 2005-2007.


Uddannelse og erhverv
Teacher Education, Iqaluit, Nunavut, Canada, fra 1987 til 1990.
HF-eksamen, Grønlands Gymnasium, Aasisaat, fra 1985 til 1987.

Turistchef, Qaqortoq, fra 2002 til 2005.
Kommissær, Inuit Circumpolar Conference, fra 1999 til 2002.
Regional koordinator, Greenland Tourism, fra 1990 til 1993.


Tillidshverv
Bestyrelsesmedlem for South Greenland Tourism 2003-2005. Bestyrelsesmedlem for Great Greenland 2004-2005. Protector Avannaata Qimussersua (The Big Dogsledge Race) 2010-2013. Protector for Avannaata Qimussersua (The Big Dogsledge Race) fra 2015.


Udmærkelser
Fortjenstmedaljen Nersornaat i guld 2013.

Aktuelle udvalgsposter

Formand for
Grønlandsudvalget

Stedfortræder i
Nordisk Råd

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [30.10.2017]