Leksikon

Ord og vendinger fra Folketingets arbejdsområde.

Titel Teaser
Nationale kompromis Efter det danske nej til Maastrichttraktaten den 2. juni 1992 blev syv af Folketingets partier i oktober samme år enige om det såkaldte nationale kompromis, kaldet Danmark i Europa. Det dannede udgangspunkt for den danske regerings drøftelser med de daværende øvrige 11 EU-lande, der førte til den såkaldte Edinburghafgørelse. De syv partier ville støtte Danmarks tilslutning til Maastrichttraktaten, hvis Danmark kunne holde sig uden for EU-samarbejdet på de fire områder: ØMU-samarbejdet, forsvarssamarbejdet, unionsborgerskab og samarbejdet om retlige og indre anliggender.
Navneopråb Afstemning i Folketingssalen sker ved hjælp af et elektronisk afstemningssystem. Afstemninger kan dog også ske ved navneopråb. Her oplæser formanden navnet på hvert enkelt af Folketingets medlemmer, som siger, hvad han eller hun stemmer til et forslag.

Navneopråb kræver enten, at mindst 17 medlemmer forinden har anmodet om det skriftligt, eller at Folketingets formand har bestemt det.
Notifikation At notificere betyder at underrette. I nogle tilfælde skal EU's medlemslande underrette Kommissionen om vedtagelse af national lovgivning.
Nærhedsprincippet Se subsidiaritetsprincippet.
Næstformand Folketinget har 1 formand og 4 næstformænd. Når formanden er valgt af Folketinget, kan de 4 største partier, ud over det parti, som Folketingets formand tilhører, udpege en næstformand hver. De 4 næstformænd udgør sammen med Folketingets formand Folketingets Præsidium.
Din søgning gav 5 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200