Leksikon

Ord og vendinger fra Folketingets arbejdsområde.

Titel Teaser
Gennemførelsesretsakter Gennemførelsesretsakter vedtages af Kommissionen uden om Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen har beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter, når den skal sikre, at retsakter vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet anvendes ens i alle medlemslande.
Grundloven Grundloven er den vigtigste lov i Danmark og bliver ofte kaldt for alle andre loves moder. Hvis Folketinget vedtager en lov, som strider mod grundloven, erklærer domstolene loven ugyldig.

I grundloven er der regler om, hvordan Folketinget bliver valgt, hvordan regeringen dannes, og hvad staten kan bestemme for den enkelte borger. Det er også grundloven, der sikrer, at vi i Danmark bl.a. har ytringsfrihed, religionsfrihed og foreningsfrihed.

Grundlovens §19
Grundlovens §20 Grundlovens §20 gør det muligt for Danmark, at overdrage selvbestemmelse (suverænitet) til eksempelvis EU.
Grundlovens §42, stk. 4 og 5 Grundlovens §42, stk. 4 og 5 beskriver proceduren for afholdelse af en folkeafstemning, når der ikke er det påkrævede flertal på 5/6 i Folketinget.
Gruppeformand Hver folketingsgruppe vælger en gruppeformand. Gruppeformanden leder gruppemøderne. Når folketingsmedlemmerne i gruppen har diskuteret en sag, er det gruppeformanden, der tager ordet til sidst og konkluderer, f.eks. hvad partiets holdning er, og hvad partigruppen skal stemme til et lovforslag eller et ændringsforslag.
Gruppemøde Alle folketingsmedlemmer, der tilhører samme folketingsgruppe, holder gruppemøder. Her diskuterer de, hvad de mener om forslagene, de arbejder med i Folketingssalen og i udvalgene. Gruppen beslutter, hvad der skal være partiets holdning til hvert forslag.
Gruppeværelse Folketingets partier har hver deres mødelokale på Christiansborg, hvor de holder gruppemøder. Dette lokale kaldes for gruppeværelset.
Din søgning gav 8 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200