Leksikon

Ord og vendinger fra Folketingets arbejdsområde.

Titel Teaser
Finanslov Hvert år vedtager Folketinget en finanslov. Finansloven bestemmer, hvad staten skal bruge sine penge på i det kommende år; hvor meget der skal gå til skoler, forsvar, hospitaler osv.
Flertalsregering Danmark er et demokratisk land med parlamentarisme. Det betyder, at regeringen skal have flertal i Folketinget - eller i hvert fald ikke have et flertal imod sig.

De partier i Folketinget, som har ministre i regeringen, kaldes regeringspartier. Hvis regeringspartierne selv har flertallet i Folketinget, er det en flertalsregering.
Folkeafstemninger Normalt stemmer Folketinget om, hvilke love der skal vedtages, og hvilke der skal afvises. Men i ganske særlige tilfælde bliver befolkningen bedt om at tage stilling til et lovforslag. – så kommer det til folkeafstemning.
Folketinget Det danske parlament kaldes Folketinget. Det består af 179 folketingsmedlemmer. De 175 vælges i Danmark, 2 vælges i Grønland og 2 vælges på Færøerne.
Folketingets formand Posten som Folketingets formand regnes for den fineste, man kan vælges til i Danmark – ministre bliver nemlig ikke valgt, men udpeget af statsministeren.

Formanden har det overordnede ansvar for Folketinget, herunder for Folketingets Administration, dvs. alle de medarbejdere, der er ansat i Folketinget til at hjælpe med folketingsarbejdet.
Folketingsgrupper Efter et folketingsvalg samler de nyvalgte folketingsmedlemmer sig i folketingsgrupper. Medlemmer valgt for samme parti danner typisk en folketingsgruppe, men også andre (f.eks. et medlem fra Færøerne eller Grønland eller en løsgænger) kan blive optaget i et partis folketingsgruppe.
Folketingssalen Folketingssalen er de 179 folketingsmedlemmers mødelokale, og de har alle en fast plads i salen. Regeringens medlemmer sidder længst ude til højre. Partierne er fordelt i blokke i resten af salen.
Folketingssamling Folketingsåret går fra den første tirsdag i oktober til den første tirsdag i oktober det følgende år.
Er der folketingsvalg i løbet af folketingsåret, deles folketingsåret op i to folketingssamlinger: Den første samling går fra folketingsårets start, til det nyvalgte Folketing træder sammen, og den anden fra det nyvalgte Folketing træder sammen, til folketingsåret slutter.
Folketingssekretær Folketingssekretæren er en embedsperson ansat i Folketingets Administration. Vedkommende hjælper Folketingets formand med at planlægge arbejdet i Folketingssalen.

I Folketingssalen sidder folketingssekretæren til venstre for formandsstolen.
Folketingstidende Alt, hvad der bliver sagt fra Folketingets talerstol, bliver optaget digitalt, og det hele bliver efterfølgende skrevet ordret ned i et folketingsreferat.

Referatet hedder Folketingstidende og kan findes på Folketingets hjemmeside eller på folketingstidende.dk.
Folketingsudvalg Folketinget har 25 faste udvalg. Hertil kommer en række særlige udvalg, kommissioner og delegationer.
Folketingsvalg Ved et folketingsvalg vælger den danske befolkning, hvem der skal være medlemmer af Folketinget. Der skal være folketingsvalg mindst hvert 4. år. Det er statsministeren, der udskriver folketingsvalg.

For at kunne stemme skal man være dansk statsborger, bo fast i Danmark og være fyldt 18 år. Det samme gælder, hvis man vil stille op som kandidat til et folketingsvalg.

Når stemmerne er talt op, får partierne pladser i Folketinget i forhold til, hvor mange stemmer de har fået. Der vælges 179 medlemmer til Folketinget: De 175 vælges i Danmark, 2 vælges i Grønland, og 2 vælges på Færøerne.
Folketingsåret Folketingsåret går fra den første tirsdag i oktober til den første tirsdag i oktober det følgende år.

Hvis der i løbet af folketingsåret afholdes folketingsvalg, deles folketingsåret op i to folketingssamlinger: Den første samling går fra folketingsårets start, til det nyvalgte Folketing træder sammen; den anden fra det nyvalgte Folketing træder sammen, til folketingsåret slutter.
Forespørgsel Hvis et eller flere folketingsmedlemmer ønsker at få en sag eller et emne til debat i Folketingssalen, kan de stille en forespørgsel til en minister. Godkender Folketinget forespørgslen, skal ministeren besvare den i en forespørgselsdebat.
Forhandling Debat om en sag i Folketingssalen.
Forhandlingsoplæg Man siger, at en minister forelægger et forhandlingsoplæg for Europaudvalget, hvis der er vedtagelser af større rækkevidde, som udvalget skal tage stilling til.

Forretningsorden Reglerne for, hvordan arbejdet i Folketinget skal fungere, står i Folketingets forretningsorden. De mere overordnede regler for Folketingets arbejde udspringer af grundloven, f.eks. at et lovforslag skal behandles tre gange i Folketinget, før det kan vedtages, og at mindst halvdelen af folketingsmedlemmerne skal være til stede og deltage i afstemningen, før et lovforslag kan vedtages.
Fremsættelse Et lovforslag skal fremsættes, før det kan blive behandlet i Folketinget. Det sker, ved at Folketingets formand læser forslagets titel op fra talerstolen og siger, hvem der stiller forslaget.

Til hvert forslag er der også en skriftlig fremsættelse, hvor forslagsstilleren kort skriver, hvad forslaget handler om.
Din søgning gav 18 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200