Leksikon

Ord og vendinger fra Folketingets arbejdsområde.

Titel Teaser
Dagsorden Dagsordenen er en trykt liste over de sager, der skal behandles på dagens møde i Folketingssalen. Der er også dagsordener for udvalgsmøderne.
Delegationer Folkevalgte fra forskellige lande mødes i internationale parlamentariske forsamlinger. Her diskuterer de emner, som vedrører hele kloden: sikkerhed, stabilitet, miljø og menneskerettigheder. En delegation består af 5-6 folketingsmedlemmer, og medlemmerne udpeges efter et folketingsvalg af Folketinget efter forholdstal svarende til partigruppernes størrelse.
Demokrati Demokrati betyder folkestyre. Ordet stammer fra græsk (demos = folk, kratein = at styre/herske).

I et demokrati vælger folket nogle personer til parlamentet – i Danmark til Folketinget - som vedtager landets love.
Den lovgivende magt Folketinget er den lovgivende magt. Det er bestemt i grundloven, at magten skal deles i tre: den lovgivende (Folketinget), den udøvende (regeringen) og den dømmende (domstolene) magt. Magtdelingen foretages for at undgå magtmisbrug.
Deputationer Borgere, foreninger og lignende kan møde op i et folketingsudvalg i deputation. Her har de 15 minutter til at fortælle om deres holdning til f.eks. et af de emner eller forslag, udvalget arbejder med.

En deputation svarer også på spørgsmål, som udvalgsmedlemmerne stiller, men udvalgsmedlemmerne svarer ikke på spørgsmål fra deputationen.
Dronningen Danmark er både et folkestyre og et monarki med en monark som overhoved. I øjeblikket er dronning Margrethe II vores monark, og efter hende bliver det kronprins Frederik, som overtager tronen.
Dronningerunde Hvis en regering har mistet sit flertal efter et valg - eller situationen bare er uklar - vil der blive indkaldt til en dronningerunde.

Ved en dronningerunde udpeger dronningen på råd fra repræsentanter fra partierne en a) forhandlingsleder – eller b) peger på en person, der får til opgave at danne en regering og blive statsminister. Den fungerende statsminister og Statsministeriet rådgiver under hele forløbet fra sidelinjen.
Din søgning gav 7 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200