Leksikon

Ord og vendinger fra Folketingets arbejdsområde.

Titel Teaser
Bemærkninger Et lovforslag består af lovtekst og bemærkninger. Bemærkningerne forklarer på almindeligt dansk, hvad forslaget handler om, og hvad forslagsstillerne ønsker at opnå med forslaget.
Beretning Folketingsudvalgene skriver en betænkning, når de er færdige med at arbejde med et forslag. Men hvis udvalget ønsker at arbejde videre med forslaget i den følgende folketingssamling, kan udvalget vælge at skrive en beretning i stedet for. Den indeholder udvalgsmedlemmernes holdning til forslaget.
Beslutning I EU-jargon er en beslutning en bestemt type retsakt, som er udstedt af Ministerrådet eller af Kommissionen.
Beslutningsdygtighed Folketinget kan kun træffe en beslutning, når over halvdelen af de 179 folketingsmedlemmer er til stede i Folketingssalen og deltager i afstemningen. Udvalgene er i princippet også først beslutningsdygtige, når over halvdelen af deres medlemmer er til stede.
Beslutningsforslag Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Beslutningsprocedurer Der er tre vigtige beslutningsprocedurer i EU, nemlig høringsproceduren, den almindelige beslutningsprocedure og godkendelsesproceduren.
Betænkningen Når et af Folketingets udvalg har arbejdet med et forslag, skriver udvalget en rapport, som kaldes en betænkning. I betænkningen fortæller udvalgsmedlemmerne, hvad de mener om forslaget, og hvad de anbefaler deres folketingsgruppe at stemme ved afstemningen om det.
Bifalds- og mishagsytringer Bifalds- og mishagsytringer, f.eks. i form af tilråb, er i strid med god orden i Folketingssalen. Folketingets formand vil derfor normalt påtale sådanne ytringer.
Borgerforslag Borgeres mulighed for at samle støtte til et politisk initiativ og få fremsat et beslutningsforslag i Folketinget.
Bortfald Et forslag bortfalder, hvis det ikke er færdigbehandlet i Folketinget, inden folketingsåret eller folketingssamlingen udløber. Men forslagsstilleren kan vælge at genfremsætte forslaget i den nye folketingssamling, og det gælder, uanset om det er en minister eller et medlem af oppositionen, der er forslagsstiller.
Din søgning gav 10 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200