Udvalgsspørgsmål

Udvalgsmedlemmerne kan stille skriftlige spørgsmål, som vedrører et forslag, udvalget behandler, eller et emne på udvalgets sagsområde. Også folketingsmedlemmer, der ikke er medlem af det pågældende udvalg, kan stille spørgsmål om faktuelle forhold på udvalgets område. 

Der stilles årligt mere end 11.000 skriftlige udvalgsspørgsmål til ministre som et led i folketingsmedlemmernes lovgivningsarbejde og parlamentariske kontrol med regeringen.