Udvalgssekretær

Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. 

Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget. 

Udvalgssekretariatet hjælper udvalgsmedlemmerne med alle spørgsmål om udvalgsarbejdet, skriver udvalgsbetænkninger, hjælper udvalgsmedlemmerne med at skrive lov- og beslutningsforslag m.m.