Udvalgsmøde

De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. 

Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden. 

De mest almindelige punkter på en dagsorden til et udvalgsmøde er modtagelse af deputationer, gennemgang af lovforslag, afgivelse af betænkninger og samråd med en minister.