Spørgetime med statsministeren

Spørgetimen med statsministeren bliver som regel afholdt hver anden tirsdag fra kl. 13. Her kan partilederne for partier uden for regeringen stille statsministeren spørgsmål. Statsministeren kender ikke spørgsmålene på forhånd. 
Statsministeren kan sige, at han ikke ønsker at besvare et spørgsmål. Så bortfalder det. Formanden, som leder mødet i salen, må så afgøre, om spørgeren skal have lov til at bruge resten af tiden til et andet spørgsmål.