Samråd

Et samråd er et møde i et folketingsudvalg med en minister. Samråd kan være åbne eller lukkede.  
Samrådsspørgsmål stilles skriftligt og besvares mundtligt af ministeren på et udvalgsmøde. 
Folketingsmedlemmer stiller samrådsspørgsmål til ministre enten 1) som led i arbejdet med lov- og beslutningsforslag, eller 2) for at føre parlamentarisk kontrol med regeringen ved at bede om at få en sag oplyst.