Parlamentarisk grundlag

Det parti eller de partier i Folketinget, som har ministre i regeringen, kaldes regeringsparti/-er. 

Hvis regeringspartiet/-erne behøver stemmer fra andre partier for at opnå flertal, er der tale om en mindretalsregering. De partier, som hjælper en mindretalsregering til at opnå flertal, kaldes regeringens parlamentariske grundlag.