Lovforslag

Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.

Folketinget behandler to typer forslag: lovforslag og beslutningsforslag. Et lovforslag bliver til en lov, der indeholder rettigheder og pligter for alle borgere.

For at lovforslaget kan blive til en lov, skal det skrives under af dronningen og en minister i statsrådet, samt offentliggøres på www.lovtidende.dk.