Gruppeformand

Hver folketingsgruppe vælger en gruppeformand. Gruppeformanden leder gruppemøderne. Når folketingsmedlemmerne i gruppen har diskuteret en sag, er det gruppeformanden, der tager ordet til sidst og konkluderer, f.eks. hvad partiets holdning er, og hvad partigruppen skal stemme til et lovforslag eller et ændringsforslag.