Folketingsgrupper

Efter et folketingsvalg samler de nyvalgte folketingsmedlemmer sig i folketingsgrupper. Medlemmer valgt for samme parti danner typisk en folketingsgruppe, men også andre (f.eks. et medlem fra Færøerne eller Grønland eller en løsgænger) kan blive optaget i et partis folketingsgruppe. 

En folketingsgruppe kan også dannes senere i valgperioden, f.eks. ved at nogle medlemmer bryder med deres folketingsgruppe og danner en ny.