Folketinget

Det danske parlament kaldes Folketinget. Det består af 179 folketingsmedlemmer. De 175 vælges i Danmark, 2 vælges i Grønland og 2 vælges på Færøerne.  

Nogle lande har et såkaldt tokammersystem, hvor forslag skal vedtages i begge kamre. Det gælder f.eks. England, hvor der er et underhus og et overhus. 

Danmarks parlament bestod indtil 1953 også af to kamre; Folketinget og Landstinget. En grundlovsændring i 1953 afskaffede Landstinget, så der nu kun er et kammer: Folketinget.