Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 751 medlemmer i form af politikere valgt ved direkte valg i de 28 EU-lande. Parlamentets opgave er at medvirke til lovgivningsprocessen i EU, vedtage og kontrollere EU's budget og udøve demokratisk kontrol ved at overvåge den udøvende magt i EU. Danmark har 13 medlemmer, hvoraf 12 kommer fra seks af de partier, som også er valgt ind i Folketinget. Politikerne vælges for en periode på fem år, og det næste valg finder sted i år 2019. Europa-Parlamentet er i øvrigt verdens eneste direkte valgte overnationale parlament.