EU-Domstolen

EU-Domstolen har til opgave at værne om lov og ret ved fortolkning og anvendelse af EU-retten. Domstolen blev oprettet i 1952, og den har hjemsted i Luxembourg. Domstolen består af 28 dommere - en fra hver medlemsstat - og ni generaladvokater. Dommerne og generaladvokaterne udnævnes af medlemsstaternes regeringer for et tidsrum af 6 år. Begge kan genudnævnes. Siden 2006 er den danske dommer ved EU-Domstolen Lars Bay Larsen (tidligere afdelingschef i Justitsministeriet og højesteretsdommer).