Dronningerunde

Hvis en regering har mistet sit flertal efter et valg - eller situationen bare er uklar - vil der blive indkaldt til en dronningerunde. 

Dronningerunden blev indført i 1909 og er en form for sædvane, idet den ikke er skrevet ned i nogen lov. Regentens rolle i regeringsdannelsen står dog i grundloven, der siger, at regenten udnævner og afskediger statsministeren.

Ved en dronningerunde udpeger dronningen på råd fra repræsentanter fra partierne en a) forhandlingsleder – eller b) peger på en person, der får til opgave at danne en regering og blive statsminister. Den fungerende statsminister og Statsministeriet rådgiver under hele forløbet fra sidelinjen.

En dronningerunde kan også blive aktuel, hvis den siddende regering vælger at træde tilbage uden at udskrive valg.