Deputationer

Borgere, foreninger og lignende kan møde op i et folketingsudvalg i deputation. Her har de 15 minutter til at fortælle om deres holdning til f.eks. et af de emner eller forslag, udvalget arbejder med. 

En deputation svarer også på spørgsmål, som udvalgsmedlemmerne stiller, men udvalgsmedlemmerne svarer ikke på spørgsmål fra deputationen.