Delegationer

Folkevalgte fra forskellige lande mødes i internationale parlamentariske forsamlinger. Her diskuterer de emner, som vedrører hele kloden: sikkerhed, stabilitet, miljø og menneskerettigheder. 

Folketinget sender delegationer bestående af 5-6 folketingsmedlemmer til: 

• Den Interparlamentariske Union (IPU) 
• OSCE’s Parlamentariske Forsamling (OSCE PA)
• NATO’s Parlamentariske Forsamling (NPA)
• Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE)
• Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsområdet (EMPA)
• Nordisk Råd

Medlemmerne udpeges efter et folketingsvalg af Folketinget efter forholdstal svarende til partigruppernes størrelse. 
 
Hvert år udpeges der også i to omgange 6 folketingsmedlemmer (i alt 12) til regeringens delegation til FN’s Generalforsamling i New York. 

Folketinget sender også delegationer af folketingsmedlemmer til en række enkeltstående internationale konferencer og møder, f.eks. til FN-topmøder.