Aktindsigt/åbenhed

I Amsterdamtraktaten indsatte man en bestemmelse om aktindsigt og åbenhed i forhold til EU's dokumenter, lovgivningsproces, lobbyisme etc. Den blev opdateret i den nuværende Lissabontraktat (artikel 15 TEUF), og de konkrete regler finder man i forordning 1049/2001 og i institutionernes forretningsordener. De fire hovedbudskaber er:

  1. Unionens institutioner skal arbejde så åbent som muligt
  2. Europa-Parlamentets og Rådets møder skal være offentlige
  3. Der skal være adgang til aktindsigt i Unionens dokumenter
  4. Dokumenter fra lovgivningsprocedurerne skal offentliggøres.