Om Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsområdet

Dialog og samarbejde mellem EU og landene omkring Middelhavet er formålet med PA-UfM’s arbejde, der skal sikre fred, sikkerhed og velstand i regionen. 42 lande deltager i samarbejdet, og Folketinget har 3 pladser.

Folketingsmedlemmer i Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsunionen (PA-UfM) 

Delegationen består af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere. Som stedfortræder kan man alene deltage i møderne, hvis det faste medlem er forhindret.
 
Danmark tiltrådte PA-UfM i 2006 i kølvandet på Muhammedkrisen.
 
Folketingsmedlemmernes arbejde i PA-UfM består bl.a. i at:
 
 • deltage i politiske drøftelser i komiteer og plenum
 • vedtage resolutioner og anbefalinger

UfM-PA’s historie og formål

PA-UfM (tidligere EMPA) blev etableret i 2004. PA-UfM er et samarbejde mellem parlamenter i EU-medlemslandene og landene omkring Middelhavet. Samarbejdet i PA-UfM udgør det parlamentariske modstykke til samarbejdet mellem regeringerne i EU-Middelhavsunionen, Union for the Mediterranean (UfM), også kendt som Barcelonaprocessen. 
 
EU-Middelhavssamarbejdet har til formål at sikre fred, sikkerhed og velstand i Middelhavsområdet gennem samarbejde på bl.a. de økonomiske, sikkerhedsmæssige, sociale, kulturelle og menneskelige områder. 
 
Formålet med det parlamentariske samarbejde er at tilføre det eksisterende regeringssamarbejde parlamentarisk støtte, fremdrift samt at øve indflydelse på konsolideringen og udviklingen af Barcelonaprocessen – en proces, der foregår i regi af UfM.
 
Den Parlamentariske Forsamling består af 280 medlemmer. De 150 pladser er fordelt således
 
 • 83 medlemmer fra EU’s medlemsstaters parlamenter 
 • 49 medlemmer fra Europa-Parlamentet
 • 2 medlemmer fra Albanien
 • 2 medlemmer fra Bosnien-Hercegovina
 • 2 medlemmer fra Monaco
 • 2 medlemmer fra Montenegro
 • 10 medlemmer fra Mauretanien
 
10 middelhavslande, der var med til at grundlægge PA-UfM, har 130 pladser. Middelhavslandene består af følgende 
 
 • Algeriet
 • Israel
 • Jordan
 • Libanon
 • Marokko
 • Det Palæstinensiske Selvstyre
 • Syrien
 • Tunesien
 • Tyrkiet
 • Ægypten

PA-UfM’s organer

Plenarmøderne forberedes i 5 komiteer, der beskæftiger sig med
 
 • politiske spørgsmål, sikkerhed og menneskerettigheder
 • økonomi og finansielle spørgsmål, sociale spørgsmål og uddannelse
 • forbedret livskvalitet, udveksling mellem civilsamfundet og kultur
 • energi, miljø og vand
 • kvinders rettigheder
 
Komiteerne består af 56 medlemmer hver, og Folketinget har 1 medlem i hver komité. 

Arbejdet i PA-UfM

Den Parlamentariske Forsamling mødes som udgangspunkt til 1 årlig session.
 
Komiteerne mødes på sessionens førstedag, hvor de udarbejder forslag til de resolutioner, der skal vedtages i plenum. 
 
Derudover kan komiteerne mødes op til 4 gange årligt.

Leksikon

Gå til leksikon
Delegationer
Folkevalgte fra forskellige lande mødes i internationale parlamentariske forsamlinger. Her diskuterer de emner, som vedrører hele kloden: sikkerhed, stabilitet, miljø og menneskerettigheder. En delegation består af 5-6 folketingsmedlemmer, og medlemmerne udpeges efter et folketingsvalg af Folketinget efter forholdstal svarende til partigruppernes størrelse.
Barcelonaerklæringen
Barcelonaerklæringen er sluterklæringen fra euro-middelhavs-konferencen i Barcelona i november 1995.