Domstolene

Uafhængige domstole er en grundlæggende del af magtens tredeling i et demokrati. Sådan er det også i Danmark. Grundloven siger nemlig, at domstolene alene har den dømmende magt.

Hoejesteret
Større

Domstolenes opgaver

Den dømmende magt i Danmark har domstolene. De afgør, om personer har overtrådt landets love, og afgør uoverensstemmelser mellem to parter i civile sager. 
Domstolenes opgaver
Større

Rigsretten

Rigsretten er en særlig domstol, der sammensættes, hvis regeringen eller Folketinget ønsker at rejse en sag mod en minister. 
Byret, landsret og hoejesteret
Større

Byret, landsret og Højesteret

3 instanser har domstolene i Danmark: byret, landsret og Højesteret. Alle retssager begynder som udgangspunkt i en byret. 
The Peace Palace, in The Hague, the Netherlands, built in 1913, is the seat of the International Court of Justice.  Ornamental caste iron gates of the Peace Palace, bearing classical depictions of the Charter ideals of the United Nations.
Større

Internationale domstole

Internationale domstole tager stilling til og dømmer i sager på tværs af grænser. Domstolene træffer afgørelser af international betydning.