Retskrivningsvejledning til Folketingstidende

Folketinget skal som andre offentlige institutioner følge Retskrivningsordbogens anvisninger. Men hvad gør man i Folketinget, når der er valgfrihed imellem flere lige korrekte former? Det svarer Folketingstidendes retskrivningsvejledning på.

Som offentlig institution har Folketingets Administration pligt til at følge Retskrivningsordbogens anvisninger. Men Retskrivningsordbogen giver på flere områder valgfrihed mellem to eller flere lige korrekte former eller skrivemåder, det gælder blandt andet biords-t, komma og stavning, f.eks. kriterium/kriterie. 
 
I disse tilfælde har man i Folketingstidende opstillet retningslinjer for, hvilke former der anvendes i referatet af Folketingets forhandlinger og andet. Alt dette er samlet i retskrivningsvejledningen, hvor reglerne er illustreret med talrige eksempler.
 
Retskrivningsvejledningen findes på Folketingstidende hjemmeside i en særlig netudgave. Denne html-udgave er forsynet med søgemulighed og opslag på enkeltord. Derudover kan retskrivningsvejledningen downloades som pdf-fil og som e-bog.