Udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 14 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
FOU Alm.del Spørgsmål 7 Spm. om ministerens holdning til budgetanalysens konklusioner, jf. ”Viceforsvarschef Per Ludvigsen bliver konsulent hos Struensee & Co.” på olfi.dk den 14/10-17, til forsvarsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
L 1 Spørgsmål 34 MFU spm. om opgradering i brugen af satellitter, og dermed udbrede mulighederne for bredbånd i fjerntliggende egne, til forsvarsministeren, kopi til finansministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 1 Spørgsmål 33 MFU spm. om, hvordan finanslovsforslaget understøtter en styrkelse af forsvarets opgaveløsning i Arktis gennem den lokale forankring, og hvordan forholder ministeren sig til en civil forsvarsuddannelse i Grønland, til forsvarsministeren, kopi til finansministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 1 Spørgsmål 32 MFU spm. om, hvordan finanslovsforslaget sikrer et mere lokalt forankret forsvar i Arktis, eksempelvis gennem opbygning af et lokalforankret frivilligt beredskab, til forsvarsministeren, kopi til finansministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 1 Spørgsmål 31 MFU spm. om ministeren mener, at finanslovsforslaget sikrer en forsvarlig miljøoprydning ved tidligere militære anlæg i Grønland, til forsvarsministeren, kopi til finansministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 36 Spørgsmål 1 Spm. om lovændringerne vil medføre større tvivl om retsgrundlaget og et uensartet retsgrundlag for militært og civilt ansatte, til forsvarsministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 6 Spm. om, hvor mange penge regeringen forventer at sætte af til forsvaret mod cyberangreb, til forsvarsministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 5 Spm. om det er nødvendigt at afsætte dedikerede ressourcer til at oplyse og markedsføre værnepligten, til forsvarsministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 4 Spm. om det øget antallet af værnepligtige skal forstås som ca. 500 hvert år frem til 2023, til forsvarsministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 3 Spm. om, hvor begrebet nødvendigt defineres i forbindelse med specialoperationsstyrker og Livgardens støtte for Politiet, til forsvarsministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 2 Spm. om, på hvilke områder forestiller man sig, at forsvaret, udover de nuværende støtteopgaver, skal yde støtte til Politiet, til forsvarsministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
GRU Alm.del Spørgsmål 12 Spm. om, hvordan det helt konkret foregår i praksis, når lokale civile fra Qaanaaq området ønsker adgang til f.eks. tankning og indkøb på Thule Air Base, til forsvarsministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 6 Spm., om man ifm. efterforskningen og håndteringen af angrebet på flere ministerier fra den tyrkiske hackergruppe Aslan Neferler Tim har bedt de tyrkiske myndigheder om hjælp, og om man har fået denne hjælp, til forsvarsministeren Ubesvaret 10-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 1 Spm. om der er nogle forfatningsmæssige eller lovmæssige hindringer for, at værnepligtige soldater kan kæmpe udenfor dansk territorium i en artikel 5 situation, til forsvarsministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 14 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200