Udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 137 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
UUI Alm.del Spørgsmål 254 Spm. om ministeren eller ministeriet har modtaget formelle eller uformelle henvendelser fra andre lande om den danske beslutning om at suspendere modtagelsen af kvoteflygtninge, til forsvarsministeren Ubesvaret 22-12-2017
(2017-18)
B 50 Spørgsmål 7 Spm. om, hvordan danske styrker skal forholde sig, når de er vidner til irakiske styrkers overgreb mod fanger, til udenrigsministeren og forsvarsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
B 50 Spørgsmål 6 Spm. om den danske militær tilstedeværelse ikke kan anses for at legitimere et irakisk styre, som ikke synes at have intentioner om at løse de sekteriske problemer i Irak, til udenrigsministeren og forsvarsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
B 50 Spørgsmål 5 Spm. om regeringen fortsat ikke ser Assad som en fremtidig leder i Syrien og i så fald bedes ministrene forklare, hvordan de danske militære bidrag understøtter den målsætning, når Assad reelt styrkes, til udenrigsministeren og forsvarsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
B 50 Spørgsmål 4 Spm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at sikre, at der bliver fred og stabilitet i de områder, som ISIL fordrives fra, til udenrigsministeren og forsvarsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
B 50 Spørgsmål 3 Spm. om regeringen mener, at et yderligere dansk militært bidrag vil forhindre, at andre islamiske terrorbevægelser opstår, når ISIL er besejret i Irak og Syrien, til udenrigsministeren og forsvarsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
B 50 Spørgsmål 2 Spm. om regeringen mener, at yderligere militære bidrag fra Danmark vil vinde freden i Irak, til udenrigsministeren og forsvarsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
B 50 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorfor regeringen ønsker at indsætte yderligere militære bidrag i en situation, hvor den militære modstander, ISIL, reelt er nedkæmpet, til udenrigsministeren og forsvarsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
B 49 Spørgsmål 3 Spm. om, i hvilke situationer, operationsområdet for Operation Sea Guardian kan udvides samt hvilke områder, der så vil udvides til, til udenrigsministeren og forsvarsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
B 49 Spørgsmål 2 Spm. om ministrene kan be- eller afkræfte, at NATO-missionen Operation Sea Guardian kun kan operere inden for kyststaters territorialfarvand, såfremt det godkendes af både det Nordatlantiske Råd og den pågældende stat, til udenrigsministeren og forsvarsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
B 49 Spørgsmål 1 Spm. om, hvordan og efter hvilke retningslinjer, det danske bidrag skal håndtere nødstedte flygtninge på Middelhavet, til udenrigsministeren og forsvarsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 331 Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for karakteren af de opgaver, disse 11 mand fra Forsvaret varetager, deres uniformering, bevæbning og geografiske placering i Middelhavsområdet, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 19-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 64 MFU spm. om, hvad besparelsen vil være ved at flytte F35 kampflyene til Karup, hvor der ikke er de samme udfordringer mht støj, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 14-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 63 MFU spm. om, hvad ekstra udgifterne bliver til kompensation, ekspropriation, støjvolde, nybyggeri mm. i forbindelse med de øget støjgener fra F-35-kampflyene, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 14-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 62 Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om den nyere historiske og forventede fremtidige udvikling i Frankrigs flåde, herunder antal og art af orlogsfartøjer samt evt. flådebaser uden for det franske fastland, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 14-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 61 Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om den nyere historiske og forventede fremtidige udvikling i Storbritanniens flåde, herunder antal og art af orlogsfartøjer samt evt. flådebaser uden for de britiske øer, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 14-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 60 Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om den nyere historiske og forventede fremtidige udvikling i USA's flåde, herunder antal og art af orlogsfartøjer samt evt. flådebaser uden for USA’s fastland, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 14-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 59 Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om den nyere historiske og forventede fremtidige udvikling i Frankrigs luftvåben, herunder antal og art af fly, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 14-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 58 Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om den nyere historiske og forventede fremtidige udvikling i Storbritanniens luftvåben, herunder antal og art af fly, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 14-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 57 Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om den nyere historiske og forventede fremtidige udvikling i USA's luftvåben, herunder antal og art af fly, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 14-12-2017
(2017-18)
Aktstk. 31 Spørgsmål 12 Spm. om om flyvetimerne for området er udregnet med udgangspunkt i samtræning i Europa eller træning USA, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 13-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 308 Spm. om, hvor militæret har ydet særlig bistand til politiet, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 12-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 56 Spm. om ministeren vil fremsende de på samrådet den 7. december 2017 omtalte støjberegninger, der viser, at F35 larmer mindst i forhold til de øvrige kampflykandidater, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 11-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 55 Spm. om, hvilket af de tre kampflykandidater, der støjer mindst henholdsvis mest i en lette- eller landingssituation, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 11-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 54 Spm. om, i hvilket omfang den daværende forsvarsminister kendte til støjrapporten for F-35 fra april 2015 og at de oplysninger om støjberegninger, der blev givet til Folketingets Forsvarsudvalg i svaret på udvalgets spørgsmål 194, derfor var ufuldstændige, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 11-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 137 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200