Udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 8794 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
L 213 Spørgsmål 35 Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-18 fra DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur, til sundhedsministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 205 Spørgsmål 2 Spm. om, hvilket normalstrafniveau for overtrædelse af § 4 c ministeren forventer, til justitsministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 22 Spm., om der af Ankestyrelsen eller domstolene er afsagt kendelser med det indhold, at deltagelse i ressourceforløb ”i alle tilfælde” er en forudsætning for tilkendelse af førtidspension, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 21 Spm., om der ikke lempes på formuleringerne om, hvilke borgere som umiddelbart vil være berettiget til førtidspension uden iværksættelse af ressourceforløb, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 20 Spm., om lovforslaget kan give anledning til forventninger om en mere lempelig praksis for tilkendelse af førtidspension end lovforslaget giver grundlag for, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 19 Spm. om, hvordan udviklingen i tilkendelse af førtidspension har været for visse grupper siden ikrafttrædelsen af L 53, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 18 Spm. om, på hvor langt sigt kommunen skal visitere til ressourceforløb, ift. at borgernes arbejdsevne kan udvikles til, at blive i stand til at have arbejde, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 17 Spm., om de foreslåede ændringer indebærer en pligt for kommunen til at dokumentere eller sandsynliggøre, at et ressourceforløb er ”relevant” og rummer et ”udviklingsperspektiv”, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 16 Spm. om tydelighed af, hvilke dokumentationskrav en lovlig sagsbehandling skal indfri, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 15 Spm. om, hvad det nye er i den foreslåede lovændring, ift. at en borger som udgangspunkt skal have deltaget i mindst ét ressourceforløb forud for tilkendelse af førtidspension, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 14 Spm., om det også efter gældende lov er muligt at tilkende førtidspension uden forudgående ressourceforløb, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 13 Spm. om, hvilke formuleringer i gældende lov, der kan give anledning til tvivl om, at der i særlige tilfælde kan ske tilkendelse af førtidspension uden forudgående ressourceforløb, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 12 Spm., om den foreslåede lovændring vil ændre på andelen i op- eller nedadgående retning, ift. antal borgere der bliver tilkendt førtidspension, efter deltagelse i et ressourceforløb, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 11 Spm. om, hvad merudgiften til førtidspension/mindreudgiften til ressourceforløb forventes at være, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 10 Spm. om de forudsatte sparemål i L 53 stadig står ved magt, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 9 Spm. om redegørelse for forudsætningerne for lov nr. 1380 med hensyn til antal tilkendelser af førtidspension, ressourceforløb, revalideringsforløb og antal fleksjob, sammenholdt med den faktiske udvikling, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 8 Spm. om kommunernes udpegning af beskæftigelsesmål er for udvikling af borgerens arbejdsevne eller for iværksættelse af ressourceforløb, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 193 Spørgsmål 7 Spm. om, hvori den forventede reelle praksisændring konkret vil bestå, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 192 Spørgsmål 3 Spm. om, hvorfor der ikke skal ses bort fra tilgodehavende feriemidler ved beregning af efterløn, fleksydelse og boligstøtte, som ved beregning af folkepension og førtidspension, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 192 Spørgsmål 2 Spm. om administration af det nye system med samtidighedsferie, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 192 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorfor der kun kan optjenes og afholdes 16,6 dage med feriedagpenge i overgangsperioden, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 188 Spørgsmål 2 Spm. om der i aftalen med KL af 18. marts 2016 om øget fleksibilitet i kommunernes integrationsindsats foreligger en aftale om en tidshorisont fsva. den del, der omhandler kommunernes mulighed for at etablere særlige tilbud om grundskoleundervisning til tosprogede børn og unge, til undervisningsministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 188 Spørgsmål 1 Spm. om at fremrykke evalueringen af Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge, så den påbegyndes før foråret 2019, til undervisningsministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 169 Spørgsmål 13 Spm. om kompensation for kvælstofudledning m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
L 169 Spørgsmål 12 Spm. om bekræftelse af, at også saltvandsbaserede RAS anlæg kan anvende de udmeldte puljer, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 26-04-2018
(2017-18)
Din søgning gav 8794 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200