Udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 775 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
SAU Alm.del Spørgsmål 35 Spm. om kommentar til henvendelse af 20/10-17 fra Bo Torp Pedersen om toldbehandling af privatimport, til skatteministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 79 Spm. om, at en kunde får urigtige oplysninger på MacDonalds, om kyllingerne var halalslagtede, og da hun klager, indrømmer man de urigtige oplysninger, men Fødevarestyrelsen afviser klagen, da kunden efter at have klaget, alligevel fik de rigtige oplysninger, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 78 Spm. om, at Jensens Bøfhus har garanteret, at deres kød ikke er halalslagtet, men en kunde opdager, at dette ikke er tilfældet, og klager til Jensens Bøfhus, som ikke svarer samt til Fødevarestyrelsen, der afviser klagen, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 9 Spm. om begrundelsen for, at transportdelen af en rejse ikke anses for en integreret del af rejsen, til erhvervsministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 8 Spm. om begrundelsen for, at overnatning ikke længere anses for en integreret del af en sprogrejse, når såvel sprogkurset som overnatning udbydes som én rejse eller i høj grad kan gennemføres som en sammensat rejse, til erhvervsministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 7 Spm. om ministeren er enig i, at den nuværende ordning, hvorefter omsætningen fastsættes på baggrund af de seneste 4 kvartalers omsætning, giver et mere præcist tal, end når omsætningen fastsættes på baggrund af årsrapporten, til erhvervsministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 6 Spm. om begrundelsen for, at ministeren foreslår, at grænsen for at blive fritaget for garantistillelse hæves fra 250.000 kr. til 1. mio. kr., til erhvervsministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 5 Spm. om, hvordan forbrugerne inden køb af rejser og rejseydelser kan få viden om, hvorvidt den rejse/rejseydelse de ønsker at bestille falder ind under rejsegarantifonden eller ej, til erhvervsministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 4 Spm. om aktørerne selv frit kan vælge, om de vil lade sig registrere under den danske garantiordning eller et andet lands garantiordning, til erhvervsministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 3 Spm. om ministeren vil tilsende udvalget en skematisk oversigt, der illustrer de forskellige kombinationer af sammensatte rejser, som er omfattet af ordningen, og hvilke krav m.v., der gør sig gældende under den enkelte kombination, til erhvervsministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 2 Spm. om ministeren vil tilsende udvalget en skematisk oversigt over de forskellige elementer og definitioner i lovforslaget, til erhvervsministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 24 Spm. om, at data der kan bruges til at påvirke og styre elkundernes forbrug, ikke kan præsenteres for kunderne, selv om netselskaberne råder over disse data, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 23 Spm. om det er korrekt, at datahubben ikke understøtter, at elkunderne kan få adgang til data i realtid, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 22 Spm. om det er korrekt at elnetselskaberne, med indførelse af datahub og engrosmodel, kan tilbyde deres kunder adgang til målerdata, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 79 Spm., om det er korrekt, at kriminelle udlændinge der ikke kan udleveres til deres hjemland, kan bevæge sig frit rundt i Danmark på ubegrænset tid, til justitsministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 78 Spm. om, hvilke muligheder myndighederne har for at holde særligt øje med udlændinge, som begæres udleveret af deres hjemland til straffuldbyrdelse eller retsforfølgelse, til justitsministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 77 Spm., om det er rimeligt, at kriminelle udlændinge kan gå frit rundt i Danmark fordi de ikke kan sendes hjem til retsforfølgelse i hjemlandet, til justitsministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 77 Spm., om der er noget til hinder for, at NOVANAs 2016-tal for ”afstrømningsnormaliserede data” frigives nu fra Aarhus Universitet, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 76 Spm. om usikkerheden for NOVANA-2016s data er større end for tidligere år, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 75 Spm., om ministeren er enig med vandmiljøforskere i, at de såkaldte fejlanalyser har marginal betydning for totalanalysen, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 74 Spm. om årsagen til udsættelsen af rapporteringen NOVANA-2016 er fejlagtige analyser af søer og vandløb, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 73 Spm. om udsættelsen af rapporteringen NOVANA-2016 med miljødata (”afstrømningsnormaliserede data”) er sket på ministerens foranledning, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 34 Spm. om ministeren vil kommentere artiklen fra TV2 nyheder og oplyse hvor mange af de 634 afviste asylansøgere, der er registreret som udsendt af Danmark, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 7 Spm. om ministerens holdning til budgetanalysens konklusioner, jf. ”Viceforsvarschef Per Ludvigsen bliver konsulent hos Struensee & Co.” på olfi.dk den 14/10-17, til forsvarsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
L 18 Spørgsmål 1 Spm. om ministeren vil yde teknisk bistand til et ændringsforslag om at fritage biogas fra CO2-afgift, til skatteministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 775 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200