Udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 3712 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
FIU Alm.del Spørgsmål 126 Spm. om ministeren vil oversende talepapir fra samråd den 18. december 2017 om Økonomisk Redegørelse, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 125 Spm. om ministeren vil oversende talepapir fra åbent samråd den 18. december 2017 om de præciserede DAC reglers betydning for dansk udviklingsbistand, til ministeren for udviklingssamarbejde Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 124 Spm. om ministeren vil oversende talepapir fra åbent samråd den 18. december 2017 om de præciserede DAC reglers betydning for dansk udviklingsbistand, til finansministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 79 Spm., om det er korrekt, at Udenrigsministeriets indstilling i sager om eksport af produkter underlagt eksportkontrol, der ikke er direkte til brug for territorialt forsvar, til lande i MENA-regionen, forud for praksisændringen i 2014, som udgangspunkt/hovedregel var at afgive negativt høringssvar, til udenrigsministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 78 Spm. om, hvorvidt regeringen deler den opfattelse, at PYD plejer kontakter til blandt andre Assad-regimet og Rusland, og at de derfor ikke er en reel part på oppositionens side, til udenrigsministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 77 Spm., om ministeren vil bekræfte, at den danske regering ingen initiativer har taget for at sikre, at SDF-alliancen samt deres politiske repræsentanter inddrages i FN’s fredsforhandlinger, til udenrigsministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 76 Spm. om, oversendelse af talepapir fra samrådet den 18. december 2017 om rohingyaernes situation i Myanmar og Bangladesh, jf. URU alm. del - samrådsspørgsmål I, til udenrigsministeren og ministeren for udviklingssamarbejde Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 136 Spm. om at iværksætte særlige tiltag, hvis antallet af oprettede fremmedsprogshold i gymnasiet i år eller antallet af elever, der har valgt 2. fremmedsprog på a-niveau, er faldet i forhold til tidligere år, til undervisningsministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 135 Spm. om, redegøre for antallet af 1.g elever, der har valgt et 2. fremmedsprog på a-niveau, til undervisningsministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 134 Spm. om, hvor mange hold med fremmedsprogene tysk og fransk på begynder- og fortsætterniveau samt spansk, kinesisk, italiensk og russisk på begynderniveau, der samlet er oprettet til de nuværende 1.g elever på de gymnasiale uddannelser efter grundforløbet, til undervisningsministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 226 MFU spm. om gruppen af borgere fra Ukraine, Rusland, Hviderusland, Georgien, Armenien og Moldova gennem den særlige ordning i Polen vil have adgang til arbejdsmarkedet i det øvrige EU, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 225 MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at Polen har lempeligere regler for arbejdstilladelse til udlændinge, når det drejer sig om borgere fra Ukraine, Rusland, Hviderusland, Georgien, Armenien og Moldova, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 327 Spm. om ministeren vil redegøre for, om det er lovligt, når der i fratrædelseskontrakter fra VUC Syd indgår tavshedsklausuler, til justitsministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
B 30 Spørgsmål 1 Spm. om kommentar til materialet fra Økologisk Landsforening og Dansk Vegetarisk Forenings foretræde for udvalget 13/12-17, jf. B 30 - bilag 1, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 224 Spm. om, hvornår ministeren forventer, at den nye vejledning nr. 3 til serviceloven om særlig støtte til børn og unge og deres familier kommer, til børne- og socialministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 231 MFU spm. om det er muligt inden for Vejdirektoratets driftsbudgetter at finansiere anlæg af en cykelsti på strækningen mellem Ollerup og Svendborg, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 230 MFU spm. om, hvilke overvejelser Vejdirektoratet har gjort sig omkring at skabe sikre forhold for cyklister på hovedvejen mellem Ollerup og Svendborg, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
L 93 Spørgsmål 14 Spm. om kommentar til henvendelse af 13/12-17 fra BL - Danmarks Almene Boliger, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
L 105 Spørgsmål 2 MFU spm. om andre selvejende institutioner efter serviceloven som f.eks. §§ 107 og 108 også er omfattet af lovforslaget, til skatteministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 133 MFU spm. om at kommentere artiklen ”Mor til handicappet dreng får afslag på at gå hjemme: Jeg frygter, han dør, mens jeg arbejder”, bragt på dr.dk 15. december 2017, til børne- og socialministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 144 Spm. om talepapir fra samrådet den 18. december 2017 om skatteelementerne i aftale om finansloven for 2018, til skatteministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 302 Spm. om, hvorvidt kommuner egenhændigt og uden begrundelse kan overtage opgaven rottebekæmpelse, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 301 Spm. om sikring af et mere ligeværdigt forhold mellem kloakmester- og rottebekæmperautorisationen m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 300 Spm. om kommentar til høringssvar fra Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. MOF alm. del - bilag 136, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 26 Spm. om krav til statsborgerskabsansøgere, at de skal redegøre for alle udlandsophold af helt ned til en weekends varighed inden for de seneste 12 år, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 18-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 3712 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200